PASEDO Przemysław Wiślak  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Wprowadzenie nowego systemu produktowego innowacyjnych prowadnic jako podstawa dywersyfikacji produkcji oraz ekspansji eksportowej na rynki europejskie.
 
Celem projektu jest wprowadzenia na rynek innowacyjnych na skalę Polski produktów, jakim są jest prowadnice pionowe i poziome-gięte, w których umieszczone są rolki łożyskowe, umożliwiające poruszanie się płaszcza bramy.
 
Rezultatem jest innowacyjność polegająca na zasadniczej modyfikacji konstrukcyjnej profili (prowadnic) do przemysłowej bramy segmentowej poprzez dodanie dodatkowej ścianki przy jednoczesnej redukcji grubości materiału (ocynkowanej taśmy stalowej) z 2,0mm na
1,75mm, co pozwala na osiągnięcie takich korzyści jak:
- wzmocnienie profili o grubości 1,75mm w porównaniu do dotychczas produkowanych profili o grubości 2,0mm,
- zwiększenie sztywności profili w obu osiach Ix i Iy,
- zwiększenie sztywności całej konstrukcji bramy,
- utrudnienie wypadnięcia rolek łożyskowych i z prowadnic pionowych i poziomych-giętych.
Do produkcji takich profili niezbędny jest zakup linii profilującej, w skład której wchodzą profilarka rolkowa i giętarka dwutrzpieniowa.
 
 
Kluczowym rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek dwóch nowych, innowacyjnych na skalę Polski produktów, jakim są prowadnice pionowe oraz prowadnice poziome-gięte do przemysłowych bram segmentowych, o kształcie utrudniającym wypadanie z nich rolek.
 
 
Produkty te zwiększają bezpieczeństwo użytkowania bram segmentowych, poprzez fakt, iż utrudnienie wypadania rolek z prowadnic znacząco zmniejsza ryzyko włamania do różnorodnych obiektów przemysłowych.
 
Nadto nowe prowadnice poprzez swój kształt (dodatkowa ścianka) mają zwiększoną sztywność, co umożliwia zastosowanie
cieńszej grubości blachy (1,75mm zamiast 2,0mm) bez utraty właściwości. Plus: wzrost ekonomiczności produkcji. Pokrycie cynkowe będzie bez zmian, tj. Z275.
Na końcach tych prowadnic automatycznie perforowane będą otwory 8mm (obecnie mamy 6mm), co dodatkowo poprawi ich jakość, gdyż po zamontowaniu charakteryzować się będą większą stabilnością. Dystrybucja prowadnic odbywać się będzie w dobieralnych zestawach montażowych.
 
Wartość projektu: 1 462 447,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 535 750 zł.