RK350 System sprężyny skrętnych

  • H - 2000 - 3500 mm
  • E - (E = H) otwieranie ręczne
  • A - (E = H) otwieranie automatyczne
  • N - depending on drive
  • * - depending on track set

PLIKI